fbpx

ChatGPT och AI-verktygs bidrag till lärandet inom organisationer


Den senaste tiden har det skrivits en hel del i media, och i synnerhet i Techvärlden, om forskningsinstitutet OpenAIs chatverktyg ChatGPT. Det är drygt en månad sen OpenAI släppte ChatGPT och redan har miljontals användare testat verktyget genom att ställa roliga frågor, ta fram innehåll eller till och med be om texter till uppsatser.

Kommentarerna om verktygets storhet har inte låtit väntas på, och i vissa sammanhang har det till och med talats om som en potentiell utmanare till Google. ChatGPT är onekligen underhållande att leka runt med, men kan det även skapa verkligt värde för företags lärande? I den här artikeln tittar vi på vad ChatGPT är, och resonerar övergripande om hur det skulle kunna bidra till lärandet inom organisationer.

Vad är chatGPT?

ChatGPT står för Chat Generative Pre-training Transformer, och är kort sagt ett chatverktyg baserat på AI. Dess utvecklade gränssnitt innebär att man kan chatta och ställa frågor direkt till mjukvaran, som genererar automatiska men relativt mänskliga svar. Frågorna kan praktiskt taget handla om allt möjligt. När vi ber chatverktyget att beskriva vad det själv är baserat på, svarar det bland annat såhär:

“GPT (Generative Pre-training Transformer) is a type of language model developed by openAI. It is a machine learning model that is trained to generate natural language text that is coherent and sounds like it was written by a human.”

– ChatGPT

I vilka sammanhang används denna typ av verktyg?

När man ber chatboten exemplifiera några roliga frågor människor har bett den att besvara, levererar den bland annat följande svar:

  • “What would happen if I tried to swim in peanut butter?”
  • “Can a penguin fly if it flaps its arms really fast?”
  • “What is the square root of a banana?” och
  • “If I were to shave a guinea pig, would it turn into a hamster?”

Förvisso är det kul att ställa frågor som leder till onödigt vetande, men kanske är det inte just i dessa sammanhang verktyget tillför mest värde?

GPT-verktyg kan användas till olika saker: lösa matteproblem, summera längre texter, fungera som en automatisk kundtjänstmedarbetare eller skapa programmeringskod. De används även i applikationer såsom chatbotar och översättningssystem. Artiklar, beskrivningstexter eller till och med uppsatser är ytterligare exempel på innehåll de hjälper till att generera.

Hur ser det ut med tillförlitligheten?

ChatGPT har tränats i stora datamängder text och förstår sammanhanget i vilket ett ord används. Den kan sedan generera text som liknar träningsdata, men med en viss grad av kreativitet. Svaren baseras alltså på vad man tränat den i. Detta medför per automatik en risk för fördomar eller falsk information. Till och med Sam Altman, CEO OpenAI, uttalade sig på Twitter angående chattens begränsningar. Han poängterade att det i dagsläget inte går att förlita sig på ChatGPT när det gäller viktiga saker, verktyget bör istället ses som ett genombrott i utvecklingen hittills. Så hur kan vi knyta an denna utveckling till lärande?

ChatGPT och lärande

Förutom att använda verktyget som en virtuell assistent, kan ChatGPT användas för att generera träningsmaterial, summeringar av viktig information och så vidare. Oavsett vad man önskar använda verktyget till, behöver man samla in och organisera relevant data och information som ska användas som bas för dess svar. ChatGPT behöver sen tränas i denna data med specifika tekniker för att korrekt kunna återspegla innehållet och generera relevant text.

I kontexten formellt lärande

I kontexten av formellt lärande, kan verktyget potentiellt användas för bedömningar som baseras på individens behov och målsättningar. Företag kan till exempel använda GPT för att skapa skräddarsydda utbildningsmoduler eller quiz för anställda, baserat på deras jobbroll, färdigheter eller förbättringsområden.

Det är dock viktigt att notera att GPT bara är ett verktyg och dess effektivitet i ett visst sammanhang kommer att bero på hur det används och implementeras.

GPTs möjligheter för en lärande organisation

En lärande organisation handlar om mer än bara skills. Den handlar även om kunskap som behövs för att få jobbet gjort – här och nu. Idag är Google och andra plattformar möjliggörare för omedelbar tillgång till kunskap och information. Men med tanke på funktionaliteten i ChatGPT, kan vi inte undvika att reflektera över möjligheterna denna utveckling skapar i kontexten lärande organisationer. I synnerhet förvaltningen av deras kunskapskapital.

Learning in the flow of work, Corporate brain och Tacit knowledge, är tre begrepp som florerar i learning världen. Sammantaget kretsar de praktiskt taget kring enkel tillgång till företagets kunskapsbank, som även involverar erfarenheter som är svåra att överföra. Enkel tillgång till en sådan kunskapsbank gör det möjligt för varje individ att lära sig fortare, utföra sitt arbete på ett bättre sätt och därigenom bidra till företagets framgång.

Den snabba och enkla tillgången till information och kunskap som detta chatverktyg ger, skulle helt klart kunna addera värde i den kontexten. Men det förutsätter att man tränar verktyget företagsspecifikt. Verktyget är i dagsläget heller inte designat för att förstå tacit knowledge, men tillsammans med andra hjälpmedel skulle det hypotetiskt vara möjligt att bygga ett företagsinternt Google. Som också innehåller svåröverförd kunskap och erfarenhet.

En utmanare till Google – är verktyget verkligen det?

Svaret på om verktyget är en utmanare till Google? Nja, inte riktigt än i alla fall. Med tanke på den instabila tillförlitlighet dessa verktyg i nuläget innebär, skulle Google delvis riskera sitt rykte ifall de förknippas för starkt med liknande chatbotar.

Avslutningsvis

AI i sig är inget nytt påhitt, det har existerat i många år, men förhandsvisningen av ChatGPT ger oss konsumenter ett lättillgängligt användningsområde för artificiell intelligens. När man väl gett sig på att testa ChatGPT är det lätt att bli förtjust och fastna i dess grepp. Men det finns ännu en viss osäkerhet om hur pålitligt det faktiskt är. Det som går att säga är att verktyget indikerar var utvecklingen är på väg. Genom att träna dess AI i “rätt” sak och kontext skulle man kunna stärka företagets kunskapsbank och samtidigt skapa förutsättningar för snabb tillgång till den.

Hur gör man? Kontakta oss om du behöver hjälp med lärande inom er organisation

På Minerva har vi hjälpt många organisationer och företag att ta fram strategier för digitalt lärande. Vi ger råd och inspiration när ni ska bestämma vilken plattform som passar er bäst, och hjälper med alla steg fram till att implementera en ny plattform. Vi hjälper även till att uppdatera och modernisera befintligt innehåll, producera nytt eller inspirera till nya sätt att arbeta fram ert innehåll.

Kontakta oss här.

Bli inspirerad av andra

Ofta har andra organisationer och företag gått igenom liknande processer. Exempelvis när de har tänkt om kring sitt digitala lärande, eller uppdaterat och investerat i en ny lärplattform. Här är några intressanta och inspirerande exempel att ta del av.