fbpx

E-learning – miljö och arbetsmiljö

På många svenska företag finns det lagkrav och andra krav kring miljö och arbetsmiljö. För att kunna leva upp till dessa krav behöver medarbetarna utbildas i vad som gäller. Utbildning är även en viktig del i till exempel ISO-certifieringar. Många organisationer har också egna ambitioner och mål kring hållbarhetsarbete som ställer ännu högre krav på företaget och medarbetarna.

E-learning är en bra form för utbildning inom miljö och arbetsmiljö. Vi har samlat några tips och förslag till vad man bör tänka på, när man producerar e-learning om miljö och arbetsmiljö.

Var tydlig med roller, krav och ansvar

Detta är viktigt för medarbetare som ska vara med och lyfta och ta ansvar för att följa lagstiftning. Det finns säkert redan en beskrivning av dessa områden i verksamheten som ni kan använda i utbildningen. Se till att språket är klart och tydligt och att medarbetaren kan känna igen sig i beskrivningar och förväntningar i sin vardag. Ofta är det viktigt att medarbetaren förstår att miljöarbetet i verksamheten är en gemensam uppgift och att hen inte ensam har ansvar för att ni lyckas med mål och ambitioner.

Exempel på övning i e-learning om miljö och arbetsmiljö

Använd bilder som medarbetaren känner igen sig i

Hållbarhet och miljöarbete är stora områden. Frågorna är ständigt närvarande i vårt dagliga liv – även utanför arbetsplatsen. Se till att det bildmaterial som väljs ut är så nära verksamhetens aktiviteter som möjligt. Det kanske till och med är värt att fotografera eller spela in filmer från det dagliga arbete som har med miljö att göra? Gör det enkelt för medarbetaren att koppla utbildningsmaterialet och kunskapen till sin vardag.

Bild på byggarbetare från e-learning om miljö

Uppmana och belöna engagemang i miljöfrågor

Miljöfrågor berör alla – också utanför arbetsplatsen. Ett bra sätt att främja medvetenhet och kunskap kring krav och ambitioner är att låta medarbetarna lära sig mer om ämnet. Finns det källor ni redan använder i miljöarbetet? Då kan ni hänvisa till dem i utbildningen om medarbetaren vill lära sig mer. Ett annat sätt att höja engagemanget kan vara att låta medarbetarna dela med sig av tips eller idéer kring arbetet, som andra kan dra nytta av. Kanske finns det funktioner i ert LMS som möjliggör att medarbetarna delar information?

Fundera på dokumentation och uppföljning

Miljöutbildning är ett lagkrav och krav för ISO-certifiering för många företag. Företaget måste alltså kunna dokumentera att medarbetarna har utbildats och har kunskap inom vissa områden. Med en digital utbildning i er lärplattform kan ni enkelt följa upp och hämta data. Fundera på om ni vill lägga till ett test i slutet av utbildningen eller om medarbetaren får godkänt vid genomförd kurs. Fundera också på om ni kan använda data för att förbättra miljöarbetet och/eller utbildningen. Bidrar medarbetarna t.ex. med kunskap och information som ni kan bygga in i materialet? Eller som till och med ska påverka verksamhetens miljöarbete?

Behöver ni hjälp?

På Minerva hjälper vi kunder att producera e-learning inom miljö och arbetsmiljö. Om ni vill inspireras kan ni till exempel läsa om hur vi hjälpte NCC med en digital kurs om miljö och hållbarhet. Ni kan också läsa om hur vi tillsammans med Stanley Security Sverige har omarbetat deras utbildningsmaterial inom miljö och arbetsmiljö från klassrumsutbildning till digitala kurser. Vi har även hjälpt Filmstaden att ta fram en säkerhetskurs. Om ni är intresserade av att veta mer, är ni såklart välkomna att höra av er. Ni kan kontakta oss här.