fbpx

Learning marknaden just nu – tankar kring Fosway 9-grid och lärande


Fosway group kan anses vara en av de största och mest välkända analytikerna globalt gällande lärplattformar och HR System. Varje år publicerar de sin rapport Fosway 9-Grid. Rapporten berör bland annat vad som sker i omvärlden just nu och sätter det i relation till utvecklingen av lärplattformar. För dig som arbetar med lärande och sitter i en internationell organisation finns det därför extra värde att ha insikt i delarna som presenteras.

Medan två andra stora kända analytiker, Josh Bersin och Craig Weiss Group, har ett perspektiv som ibland utgår från den amerikanska marknaden, är Fosway group den största i Europa. Rapporten kretsar alltså kring hur världsmarknaden ser ut och utgår från globala plattformar, men har europeiskt fokus.

I den här artikeln har vi, i kombination med våra egna resonemang, valt att på ett förenklat sätt summera rapporten på svenska. Länk till den ursprungliga rapporten hittar du här.

Hybrid workplace och lärande

Pandemin har påverkat hur bolag tänker digitalt. Som med allt annat har det även påverkat hur man resonerar kring sina learning strategier. Från och med nu kan vi förvänta oss att vi kommer jobba i en hybrid modell, med en mix av att arbeta på kontor och remote. Detta kan vara en utmaning. Historiskt har vi lutat oss mot fysiska möten när de gäller våra mest avancerade och viktigaste utbildningssatsningar. Det innebär nu att samlingspunkten för dessa behöver vara digital, annars kommer våra medarbetare som sitter remote att bli exkluderade.

Hypen LXP?

Begreppet LXP har varit en hype på lärplattformsmarknaden under ett bra tag. Det saknas dock en generell definition på vad begreppet egentligen innebär. Det gör att tolkningen av LXP kan variera ganska kraftigt beroende på vilken leverantör du pratar med. Som köpare är det viktigt att du funderar på vad learning experience innebär för just din organisation. Och att ni därefter bygger ert ekosystem av lärplattformar och integrerade tjänster, utifrån er vision av en önskad lärupplevelse.

Definitionen av skills?

Precis som med begreppet LXP så saknas det en generell definition eller standard kring begreppet Skills. Skills är ett av de hetaste samtalsämnena inom L&D just nu. Det är förmodligen också ett av de mest affärskritiska områdena som ligger på HR avdelningars bord framåt.

AI och skills

Man kan av flera skäl tycka att det låter som en bra strategi att låta AI och machine learning hantera den omfattande uppgiften att kartlägga organisationens skillstaxonomi. Dvs en typ av ordlista över vad olika skills betyder just i det företaget. Det är också lätt att tro att AI per automatik innebär att det blir jätteenkelt att rekrytera. Eller att det löser utmaningarna med upskilling och reskilling. Men det är snarare en sanning med modifikation. För vilket AI som löser den här uppgiften är en fråga som debatteras friskt. Dessutom saknas det kompatibilitet mellan taxonomier och plattformar.

Låt dig därför inte förblindas över att plattformen har stöd för skills, utan fundera istället över vad det betyder för just din organisation. Kommer det ge affärsvärde? Fundera även på hur man agilt ska kunna leda sina medarbetare rätt och hur skills kan behållas inom organisationen när medarbetare slutar. Till exempel så är en indexering av content enklare att få affärsnytta av än en kartläggning av skills.

Corporate communication, lärande och talent management hänger tight ihop

En annan fråga som debatterats under lång tid är hur corporate communication (intranät), lärande (lärplattformar) och talent management (HR system) hänger ihop. Ofta har mindre och mellanstora organisationer varken tid eller budget för att upphandla skräddarsydda system för alla tre områden. Vilket har gjort att många leverantörer av lärplattformar har adderat funktionalitet för att täcka in ett större spektrum. Det är samtidigt väldigt naturligt att tänka att, i synnerhet, corporate communication och lärande kan hanteras i samma plattform.

Många leverantörer saknar tillräcklig insikt om vad som egentligen driver effektivt lärande

Det finns en utbredd förståelse för att effektiv UX och UI är viktigt för att leverera en bra lärupplevelse i en lärplattform. Många leverantörer har satsat på att efterlikna Netflix i så stor grad som möjligt, men faktum är att en stor del leverantörer faktiskt saknar verklig insikt i vad som på djupet driver effektivt lärande.

Att enbart efterlikna Netflix är inte en lösning som i sig själv driver effektivt lärande.

Automatisk kurering av innehåll?

Många leverantörer pratar om automatiskt rekommenderade program, men underskatta inte mängden data och innehåll som krävs för att få detta att flyga.

Personalisering och automatisk kurering av innehåll är en intressant hypotes och många plattformar har adderat stöd för detta. Tekniken är helt klart en viktig förutsättning, men många underskattar den mängd data och content som behövs för att tekniken verkligen ska ha möjlighet att få fullt genomslag.

Exempelvis finns det miljontals videos och användare på Youtube, vilket gör att algoritmerna fungerar som tänkt. Men i kontexten av en organisation med några hundra användare och kanske ett femtiotal learning objekt, fungerar det inte alls. Det behövs mkt större datamängd än så.

För att automatisk kurering ska fungera

För att automatisk kurering ska fungera krävs det engagemang i att skapa content. Finns det för lite att rekommendera, kommer rekommendationen vara samma till alla. För att den automatiska kureringen då ska få genomslag krävs det till exempel att man integrerar en stor mängd externa datakällor, som Linkedin Learning och Youtube. Men även user generated content är ett bra sätt för att öka mängden relevant innehåll.

Programmatic learning

Om man till exempel ska genomföra en större reskilling har man traditionellt sett skickat iväg medarbetare på ett internt/externt lärarlett program. Vilket innehåller mycket fysisk coaching, mentorskap osv. Men för att ta hänsyn till det hybrida arbetssättet går det inte längre att tänka utifrån ett face-to-face perspektiv med få digitala beröringspunkter. Man måste istället vända perspektivet och tänka digital first. Konsekvensen blir samtidigt att man behöver ett system som stödjer detta.

Titta därför på lärplattformar som kan hantera komplicerade lärresor som innehåller olika typer av content, samarbete, feedback, coaching, mentorskap med mera. Läs mer om Programmatic learning.

L&D avdelningar börjar inse värdet av SMEs

L&D avdelningar börjar mer och mer inse värdet av att utnyttja interna SMEs (ämnesexperter) för att skapa företagsspecifikt innehåll på ett effektivt sätt. Pandemin och de ökande kraven på digitalisering av utbildning har lett till kraftigt ökad efterfrågan på digitalt innehåll, som exempelvis e-learning. Många organisationer har försökt fylla gapet med generiska standardkurser som köps in externt. Men många har även insett att om de kan accelerera produktionen av innehåll, producerat av interna ämnesexperter inom organisationen, kan det öka värdet för affären mångfalt. Det finns alltså grader av hur avancerat man vill göra det här.

Köpare ser utbildning av kunder och återförsäljare som den felande länken

Många organisationer har insett att de behöver öka ambitionen gällande digitalisering av lärande för sin interna personal, men utbildning av kunder och partners har inte riktigt hängt med. Man inser att man har lagt för lite ansträngning här då dessa målgrupper blivit förbisedda. Vissa ser till och med det som en felande länk gällande bolagets helhetsutveckling.

Detta innebär att det finns ökat behov av en mer holistisk approach för organisationens lärsatsningar, både internt och externt. Det finns leverantörer som har stöd för exempelvis separata domäner och branding av lärplattformar för externa användare, men funktionaliteten är ofta inte lika välutvecklad som för interna målgrupper.

Organisationer har olika behov

Eftersom olika organisationer har olika behov, finns det inte en generisk lösning som är rätt för alla. Kom därför ihåg att göra din egen due diligence utifrån vad det är just din organisation vill uppnå. Du kan till exempel börja med att fundera över vilken förflyttning din organisation vill göra, det vill säga var ni börjar och var ni strategiskt är på väg.

Tänk även på att det som presenteras i rapporten är en del av en helhet. Marknaden är större än de plattformar som presenteras, men de saknar ofta den fulla funktionalitet som de nämnda systemen har. Det finns också många små leverantörer, men marknaden tenderar vara relativt regional/lokal när det kommer till mindre plattformar.

Kontakta oss om du behöver hjälp med lärande inom er organisation

På Minerva har vi hjälpt många organisationer och företag att ta fram strategier för digitalt lärande. Vi hjälper till med råd och inspiration när ni ska bestämma vilken plattform som passar er bäst. Vi hjälper med alla steg fram till att implementera en ny plattform i er organisation. Minerva kan också hjälpa till med att uppdatera och modernisera befintligt innehåll, producera nytt eller inspirera till nya sätt att arbeta fram ert innehåll.

Kontakta oss här.

Bli inspirerad av andra

Ofta har andra organisationer och företag gått igenom liknande processer. Exempelvis när de har tänkt om kring sitt digitala lärande, eller uppdaterat och investerat i en ny lärplattform. Här är några intressanta och inspirerande exempel att ta del av.