fbpx

Tänk på det här när du ska välja en ny lärplattform


Dags för din organisation att investera i en ny lärplattform? Kanske vill du skapa bättre förutsättningar för dina anställda i deras lärande och utveckling – men vet inte hur, eller var du ska börja. Av erfarenhet vet vi att organisationen vinner på att väva in L&D i verksamheten. Detta innebär med andra ord att när du hjälper dina anställda att utvecklas, växer också din organisation.

Vi har sammanställt några tips för att hjälpa dig förbättra lärupplevelsen, innovationsgraden och affärsresultatet för din organisation och dess medarbetare. De här tipsen är baserade på vår erfarenhet från att arbeta med olika typer av organisationer i deras process för att implementera, uppgradera eller byta ut sina lärplattformar. Med den här artikeln hoppas vi kunna hjälpa dig på vägen att skapa en framgångsrik lärstrategi.

Sätt en långsiktig vision för lärande

Börja genom att sätta en långsiktig vision för lärande i din organisation. Tänk tre till fem år framåt och försök föreställa dig hur det nya systemet eller plattformen kan stötta dina anställda och din verksamhet.

  • Hur kan du skapa en kultur av kontinuerligt lärande?
  • Hur kan du hjälpa dina anställda att anamma plattformen och skapa engagemang?
  • Vilka typer av funktioner behövs?
  • Vill du inkludera kommunikation i systemet?
  • Hur kan du stötta de som är ”mobile first”?

Genom att definiera en långsiktig vision får du chansen att fundera över nya möjligheter till lärande och att dela kunskap. Ta hjälp av visionen för att skapa nya perspektiv för att möta dina utmaningar och undvik att fastna i gamla vanor.

Förnya eller uppfinn din innehållsstrategi på nytt

Fundera över hur du kan producera, distribuera och dela innehåll på ett sätt som stöttar din långsiktiga vision för lärandet.

  • Vem ska skapa innehållet?
  • Hur ska det skapas?
  • Kan du återanvända befintliga kurser och annat material? Om ja, hur?
  • Hur kombinerar du digital och lärarledd utbildning för att få bästa tänkbara effekt?
  • Hur hanterar du dina obligatoriska, tvingande utbildningar så att de kan bli en del av helheten?

Överväg också hur du vill engagera medarbetarna i innehållsproduktionen och distributionen. Hur vill du att de ska kunna dela med sig av sin kunskap?

Tacit knowledge

Genom att skapa förutsättningar för medarbetarna att dela med sig kan du även komma åt tacit knowledge. Tacit knowledge (eller tyst kunskap) är outtalad kunskap som kommer från personlig erfarenhet. Det kan till exempel vara säljerfarenhet specifik för ditt företags erbjudande, servicekompetens baserad på erfarenhet eller liknande skills.

Olika typer av lärinnehåll

Det finns olika typer av lärinnehåll och det är viktigt att bestämma hur du ska producera ditt content. Fundera till exempel över vem som ska vara avsändaren. Tänk på att det inte bara behöver vara fördefinierat innehåll som fördelas ut via en central källa, utan varje individ kan ges möjlighet att dela innehåll. Detta bidrar till exempel till ett kollektivt lärande där man kan lära av varandra i grupp. Allt fler plattformar har funktioner som stödjer användargenererat innehåll, som kan delas. På så sätt skapas fler och nya möjligheter att lära, och konceptet socialt lärande uppmuntras.

Dina medarbetares skills, kompetenser och kunskaper är viktiga tillgångar för både lärande och affärsutveckling i din organisation. Du bör fundera på hur du kan dra nytta av deras kunskaper och färdigheter på bästa sätt genom att till exempel låta alla skapa innehåll och dela kunskap. Lärande sker där dina medarbetare är – in the flow of work. Vilket kan, och bör, återspeglas i din innehållsstrategi.

Tänk på att sökbarhet är en viktig funktion att ta hänsyn till. Användare idag är vana vid hur Google search fungerar och väntar sig samma upplevelse i en modern lärplattform. Det kan till exempel vara att en sökning genererar ett svar direkt, utan att man först behöver gå in i något underliggande innehåll.

Olika typer av learning content

Uppgradera ditt befintliga innehåll

Om du är på väg att ersätta ett befintligt LMS med en ny lärplattform är det viktigt att fundera över vilken data du ska flytta med. En del kan vara nice to have, annat är need to have. Det kan till exempel vara nödvändigt att migrera data med användarresultat gällande tvingande utbildningar för att följa vissa lagar och regler. Standardinnehållsformat som SCORM-moduler är relativt enkla att importera från ett befintligt system.

Låt den långsiktiga visionen för lärande spela en viktig roll också när det kommer till att uppgradera ditt befintliga innehåll. Se till att allt befintligt innehåll som du bestämmer dig för att behålla stödjer din långsiktiga vision. Hur kan du uppgradera ditt innehåll så att dina medarbetare kan använda det på nya sätt? Kanske är en del av det befintliga innehållet inte anpassat för att fungera responsivt och konsumerbart på alla enheter: dvs smartphones, surfplattor och stationära datorer. Överväg också att korta ner kurser. Kortare moduler leder ofta till högre engagemang och det gör det lättare för användarna att hitta det de letar efter.

Få med dig rätt personer

Se till att du engagerar rätt personer i förändringsprocessen. Inledningsvis är projektsponsorn (exempelvis HR-chef eller VD) och någon med överblick över vart din organisation är på väg viktiga projektmedlemmar. Vidare är det viktigt att se till att de personer som leder förändringsprocessen är motiverade och beredda att vara väldigt aktiva i den nya plattformen.

Entusiasm smittar av sig. Om de är öppna och transparenta i sitt sätt att använda plattformen är detta ett framgångsrikt sätt för att uppmuntra andra att också börja utforska plattformen. Låt dessa ambassadörer skapa korta filmer där de spelar in sig själva och introducerar ämnen som de delar med sina kollegor. Uppmuntra dem att vara aktiva i diskussioner i plattformen och be dem hjälpa till med frågor från andra medarbetare. När du involverar nyckelanvändare och låter dem agera som ambassadörer kommer andra användare att ha förebilder att följa.

Vill du läsa mer om några av de mest intressanta plattformarna för 2022?

The Craig Weiss Group publicerade nyligen en rapport som djupdyker i 10 av de mest intressanta lär- och kunskapsplattformarna för 2022. I den kan du läsa mer om bland annat vår partner FUSE Universal. Vill du inte köpa hela rapporten, hittar du här en artikel med bra överblick över innehållet.

Kontakta oss om du behöver hjälp med lärande inom er organisation

På Minerva har vi hjälpt många organisationer och företag att ta fram strategier för digitalt lärande. Vi hjälper till med råd och inspiration när ni ska bestämma vilken plattform som passar er bäst. Vi hjälper med alla steg fram till att implementera en ny plattform i er organisation. Minerva kan också hjälpa till med att uppdatera och modernisera befintligt innehåll, producera nytt eller inspirera till nya sätt att arbeta fram ert innehåll.

Kontakta oss här.

Bli inspirerad av andra

Ofta har andra organisationer och företag gått igenom liknande processer. Exempelvis när de har tänkt om kring sitt digitala lärande, eller uppdaterat och investerat i en ny lärplattform. Här är några intressanta och inspirerande exempel att ta del av.