fbpx

The Creator Economy – skaparekonomins möjligheter för en lärande organisation


Den globala företagsmarknaden för lärande uppgår till flera hundratals miljarder dollar. Bara de senaste åren har marknaden fullkomligt exploderat av leverantörer – och den fortsätter att växa. Idag lever vi i en så kallad skaparekonomi. Skaparekonomin innebär att det finns massor med potential för människor att dela med sig av och konsumera kunskap. Detta har bland annat lett till uppkomsten av flertalet marketplaces, eller så kallade kursbibliotek, med utbildningar av olika slag.

Men då det finns oändligt med alternativ, i kombination med att det också skapas mer innehåll än någonsin, kan man fråga sig hur man som företag ska tänka för att få ut mest värde och nytta av sina lär- och utbildningssatsningar.

I den här artikeln tittar vi på den nuvarande skaparekonomins möjligheter och värde för en lärande organisation. Vi börjar med att förklara vad som menas med the Creator economy.

Vad menas med the Creator economy?

Precis som med delningsekonomin (Airbnb, Uber etc), har internet gjort det möjligt för människor att dela med sig av sina tankar, erfarenheter och kompetenser i olika communitys. The Creator economy, skaparekonomin, har tagit makten från en liten grupp människor och lagt den i händerna på alla som skapar innehåll.

Så till skillnad från tiden då enbart få personer skapade innehåll för olika medieföretag som distribuerades via massmedia, har människor idag möjlighet att skapa och sprida sitt innehåll utan direkt begränsningar. Ofta görs det för att tjäna pengar på sitt innehåll som delas via alltifrån bloggar och sociala medier till podcasts. Detta är möjligt oavsett om du är en okänd författare, hemma-pappa, designstudent osv. Idag kan praktiskt taget alla vara en innehållsproducent (en creator), såvida de har en modern mobiltelefon med internetuppkoppling.

Hur hänger skaparekonomin ihop med lärande?

Så hur hänger skaparekonomin ihop med lärande? På samma sätt som att en person använder sig av en social medieplattform (t.ex. TikTok eller Instagram) för att sprida sitt budskap, kan medarbetare och personer som hör samman med en organisation, dela med sig av sin kunskap till resten av organisationen. Till exempel ämnesexperter i olika kategorier, interna influencers, thought leaders eller liknande.

Därmed demokratiseras lärandet, vilket gör det möjligt att växa företagets gemensamma kunskapskapital. Dess corporate brain. Självklart finns det människor som tycker att Tiktok eller liknande är trams, men faktum är att det finns en utveckling där som kommer ha påverkan på vårt lärande i organisationer. Att som företag nyttja skaparekonomin vi befinner oss i innebär både utvecklings- och tillväxtmöjligheter för hela organisationen.

Skapa en Creator market

En lärande organisation handlar om mer än bara skills och kurser. Den handlar även om kunskap som behövs för att få jobbet gjort – här och nu. Dessutom behöver kunskap kontinuerligt förvärvas av medarbetarna, för att organisationen ska hålla sig innovativ och överleva i en snabbt föränderlig omgivning.

En organisation stärks av att ha en plats för kunskapsdelning, konsumtion och engagemang. En egen Creator market. Den kan vara i form av en plattform där medarbetarna kan skapa innehåll och det ges utrymme för socialt lärande. Då har man chans att komma åt tyst kunskap (tacit knowledge), och kan proaktivt arbeta för att kunskap och erfarenhet stannar kvar även om en person slutar.

Öka organisationens performance support

En stor del av träning och utbildning handlar om performance support, även om det inte alltid faller under kategorin lärande. Men ofta har olika delar av samma organisation olika behov. Detta gör det viktigare att se till vad affären behöver, än att centralisera allt under samma paraply.

Performance support handlar om att korta sträckan mellan kunskapsluckor och information som behövs precis då den ska användas för att lösa en arbetsuppgift – in the flow of work. En plats för kunskapsdelning spelar då stor roll. När man lyckas med detta ökar man inte bara effektiviteten, man minskar även frustrationen bland sina medarbetare.

Ett exempel på performance support

Ett exempel på performance support kan vara att man arbetar vid en maskin man utbildat sig att hantera, men inser att man glömt vilka knappar det är man ska trycka på när särskilda felkoder dyker upp. Då vill man så snabbt som möjligt lösa problemet.

Man vill:

  • Hitta svaret direkt
  • Ha tillgång till sin kollegas erfarenhet av att snabbt åtgärda samma problem, även om personen är otillgänglig

Man vill inte:

  • På nytt gå en lång utbildning i hur maskinen fungerar
  • Lägga massor av tid på att försöka hitta svaret genom att bläddra i tjocka manualer
  • Vara beroende av sina kollegors tillgänglighet för att få svar

Kursbibliotekens roll

Som tidigare nämnt finns det idag flera kursbibliotek för lärande, såsom Linkedin Learning eller Udemy. Tack vare skaparekonomin och alla kreatörer kan dessa kursbibliotek och marketplaces för mer generell utbildning existera. Det gör det möjligt för miljontals människor att ta del av andras kunskap för att kompetensutveckla sig.

Men trots den växande marknaden finns det fortfarande en komplexitet. Det är inte riktigt så enkelt som att bara köpa licenser till ett kursbibliotek för att få lärandet i en organisation att hända. I många fall har företag bundit upp sig på dyra licenser som inte ger affärnytta, då dessa inte används eller tillför rätt saker.

Kursbiblioteken vs företagsspecifikt innehåll

Att t.ex. diagnostisera kundbehov kan ses som generell kunskap. Men det räcker inte för att förstå det specifika erbjudandet som ditt företag har och erbjuder. Detta kan man inte hitta på Linkedin learning eller liknande. Här spelar företagsspecifikt innehåll roll. Dvs skräddarsytt utbildningsinnehåll som kan kretsa kring hur produkter eller processer fungerar specifikt för den egna organisationen.

Som en del av ett större transformationsprogram kan kursbiblioteken naturligtvis vara värdefulla. Men det kan samtidigt vara svårt att hitta den kurs som är mest up to date eller relevant. Faktum är att enligt en studie värderar medarbetare företagsspecifikt innehåll 400% högre än generellt innehåll som tillhandahålls av en utbildningsleverantör. Det visar på vikten av kontext och relevans där vi vill att våra medarbetare ska spendera sin tid.

Vikten av kontext

De stora kursbiblioteken har definitivt sin plats, och det är intressant att följa utvecklingen av dessa. Men kom samtidigt ihåg vikten av kontext, så att människor förstår helheten. Vår hjärna kan inte bli full, så det finns ingen begränsning för hur mycket vi kan lära oss. Däremot finns det begränsningar kopplat till hur mycket kunskap och information vi kan ta in samtidigt. Finns det ingen kontext kopplad till vårt scrollande i olika kursbibliotek med utbildningar, finns det risk för en Netflix effekt. Dvs det är lätt hänt att tiden vi avsatt för att lära oss istället läggs på evighetsscrollande.

Finns det ingen kontext kopplad till vårt scrollande i olika kursbibliotek med utbildningar finns det risk för en Netflix effekt.

Plattformen har gått från tråkig till central

  • Dåtid – kurser och utbildning har enbart pushats ut

Vår plattform spelar en central roll för att kunna dela kunskap som leder till både utveckling och effektivitet. Traditionellt sett kan en lärplattform (LMS) ha uppfattats som en tråkig portal. Dvs inte en plats där man som medarbetare velat spendera sin tid, utan där man gått obligatoriska kurser. Kurser som enbart administrerats och pushats ut.

  • Nutid – the Creator economy gör alla till innehållsskapare

Med en plattform som gör det möjligt att skapa och konsumera innehåll (liknande sociala medier) utgår man från det mänskliga beteendet för att skapa engagemang kring lärandet. Det som representerar termen pull. Det kommer inifrån individen, som själv är med och beslutar om sitt lärande. Man kan se det som motsvarande inre och yttre motivation, där pull representerar den motivation som kommer inifrån.

Innehållet lever i symbios med plattformen

Tänk på att det innehåll som skapas lever i symbios med plattformen där det läggs upp. Precis som att det finns oerhört mycket kunskap och erfarenhet som aldrig når ut i ett företag, kan man ha världens smartaste system som saknar innehåll. En tom instans ger inget värde på samma sätt som att allt content i världen inte blir värdefullt förrän det distribueras och får engagemang.

Hur gör man? Kontakta oss om du behöver hjälp med lärande inom er organisation

På Minerva har vi hjälpt många organisationer och företag att ta fram strategier för digitalt lärande. Vi ger råd och inspiration när ni ska bestämma vilken plattform som passar er bäst, och hjälper med alla steg fram till att implementera en ny plattform. Vi hjälper även till att uppdatera och modernisera befintligt innehåll, producera nytt eller inspirera till nya sätt att arbeta fram ert innehåll.

Kontakta oss här.

Bli inspirerad av andra

Ofta har andra organisationer och företag gått igenom liknande processer. Exempelvis när de har tänkt om kring sitt digitala lärande, eller uppdaterat och investerat i en ny lärplattform. Här är några intressanta och inspirerande exempel att ta del av.