fbpx

Vad är learning in the flow of work?


Learning in the flow of work är ett av de uttryck vi ofta stöter på i vårt arbete med lärande i organisationer. Men vad är egentligen learning in the flow of work? Vi tycker att det är ett viktigt begrepp – faktiskt mer än bara ett begrepp. Vi ser det som ett förhållningssätt till lärande som alla företag bör fundera kring och jobba med. Detta för att kunna nyttja potentialen inom digitalt lärande och bli en modern lärande organisation. Kortfattat handlar learning in the flow of work om att få möjlighet att kunna lära sig och hitta den information man behöver medan man jobbar. Utan att egentligen behöva avbryta flödet i arbetet.

I den här artikeln tittar vi mer på varför det är viktigt, vad det kan göra för företag och verksamheter idag och hur vi kan ta oss dit. Vi börjar i köket.


Kan man äta broccoli som gulnat?

Tänk dig att du står och lagar mat. När du tar fram broccolin för att hälla ner i wokpannan ser du att den blivit gul på utsidan och blir osäker på om det går bra att äta den. Du tar upp telefonen och söker fram information om gulnad broccoli.

Ett kort ögonblick senare ligger broccolin och fräser i pannan. Du är stolt över din nyvunna kunskap kring klorofyll och är redan vidare att förbereda riset.


Vad har broccoli med lärande att göra?

Att kunna söka upp kunskap via digitala kanaler är en självklarhet i stora delar av livet. Vi är vana vid snabb och enkel tillgång till information här och nu. En allt större andel av oss har växt upp med internet, sökmotorer och uppkoppling dygnet runt och överallt. Att leta upp information om till exempel gulnad broccoli på telefonen är av den anledningen självklart för oss idag. Många skulle inte ens fundera på att det finns andra sätt.

I en arbetssituation kan det handla om mer komplexa frågor och områden som du behöver lära dig mer om för att utföra ditt jobb. Kanske behöver du lära dig nytt för att bli bättre på det du gör. På samma sätt som vi i vardagslivet kan leta fram information snabbt via digitala kanaler, vill vi i högre grad ha samma möjlighet på arbetsplatsen. Vi vill ha tillgång till information och kunskap när vi behöver det – utan att avbryta flödet i arbetet.   

Hur vill vi lära oss när vi arbetar?

I en undersökning kring lärande och talangutveckling bland fler än 4000 chefer och anställda visade det sig att 68% föredrar att lära sig medan de jobbar. 58% vill bestämma takten själva och 49% vill lära sig exakt när de behöver den nya kunskapen.

Siffrorna visar att det redan finns ett behov av learning in the flow of work och att vi förväntar oss att det ska vara smidigt att lära under arbetets gång. Vi tror dessutom att det kan vara en viktig framgångsfaktor för företag, eftersom att man då säkerställer möjligheten för alla att kunna lära kontinuerligt medan de jobbar. Inte minst på en marknad där produkter och services utvecklas i snabb takt och där vi i allt högre grad har fokus på eget lärande och personlig utveckling. Vi ser det som en viktig del av karriären.

Accelererande produktutveckling kräver kontinuerligt lärande

Service- och produktutveckling sker idag i ett högt tempo. För att vara konkurrenskraftiga behöver företag se till att även medarbetarnas kunskap om produkter och services utvecklas i samma takt. Detta kräver tillgång till information om uppdateringar, nya funktionaliteter, nya målgrupper, nya marknader och annat – gärna i ett kontinuerligt flöde så att den senaste informationen alltid finns tillgänglig.

Ta exemplet Tesla. Information om en bil och dess funktioner har traditionellt sett passat bra för att struktureras i en kurs, som till exempel återförsäljare av bilen ska ta innan de börjar sälja den. Det passade bra eftersom bilens produktlivscykel sträckte sig över flera år, därmed kunde också kursen leva i flera år. Idag ser det annorlunda ut med exempelvis Tesla som mer kan liknas vid en dator. På samma sätt som i en dator adderas nya funktioner och uppdateringar kontinuerligt. Därför behöver ny kunskap och information kunna pushas ut och uppdateras i snabbare takt än förr.

Individens utveckling = företagets konkurrenskraft och potential

Att information finns lättillgängligt, att vi kan lära kontinuerligt samt att vi kan engagera oss i vårt eget lärande är viktiga förutsättningar för att vi ska utvecklas och trivas på arbetsplatsen. Ett företags potential beror både på medarbetarnas potential och på företagets förmåga att stödja och motivera medarbetarna att uppnå den. Företag som förstår vikten av att skapa förutsättningar för sin personal att kontinuerligt lära och utvecklas kommer att öka sin konkurrenskraft. Och därmed locka till sig de bästa medarbetarna.

Hur kan företag stödja individens lärande in the flow of work?

För att öka förutsättningarna för medarbetare att kunna lära kontinuerligt, in the flow of work, finns det bland annat följande fyra områden som vi tycker är viktiga och bra att fokusera på:

  • Tillgänglighet
  • Informationsmängd
  • Sökbarhet
  • Kurering (det vill säga urval)

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om hur enkelt det är att hitta den information och kunskap man behöver, när man behöver den. Det är viktigt att vi kan söka, hitta och lära oss i realtid för att kunna knyta ihop lärande och görande. Informationen måste vara tillgänglig 24/7 på alla typer av enheter.

Presentera information i lagom stora delar – bite-sized learning

Learning in the flow of work bygger på att du ska kunna hitta precis den information som du saknar, när du saknar den. Därför behöver informationen vara fördelad och paketerad i vad man ofta kallar för bite-sized learning content. Du ska alltså inte behöva gå igenom en hel kurs om en produkt om du bara vill veta de tre viktigaste säljargumenten. Istället ska du kunna söka och direkt få fram informationen. Detta utesluter inte behovet av till exempel längre kurser med mer avancerat innehåll för att du ska kunna lära dig något nytt. Vad vi dock rekommenderar är att dessa kurser är uppdelade i mindre delar, som tillsammans är paketerade till en längre kurs. På så sätt kan ”bite-sized” även handla om att plattformen möjliggör att användaren kan komma direkt till den information hon är intresserad av. Som hon vill veta mer om just nu.

Gör informationen sökbar

Att kunna söka och leta upp information blir mer och mer vanligt i moderna lärplattformar. Detta är en viktig funktionalitet att fundera kring om man ska uppgradera eller investera i en ny lärplattform. Ofta vill du hitta specifik information och komma direkt till den, inte bara till en generell kurs som innehåller informationen. I moderna lärplattformar finns i allt högre grad möjligheter att indexera och på så sätt hitta exakt information. Till exempel ett ämne i en tidskod i en video eller en specifik del i en längre produktutbildningskurs. Så som de tre unika säljargumenten. Med sökbarhet och exakta träffar kommer vi ännu närmre medarbetarens möjlighet för learning in the flow of work.  

Kurera noggrant

Kvalitet måste alltid gå före kvantitet om vi ska kunna stödja learning in the flow of work. När vi i stunden behöver information eller kunskap är tilliten till att lärplattformen ger oss svar som faktiskt är relevanta, och korrekta, helt avgörande. Huruvida den tilliten finns är kopplad till hur materialet i plattformen är kurerat. Kurering innebär hur urvalet och indexeringen är designad i bakgrunden. Detta styr hur du upptäcker och väljer ut information i systemet. Kureringen kan göras av företagets utbildningsavdelning, men det finns även andra sätt såsom att involvera socialt lärande i processen. Detta förutsätter att det finns möjlighet för socialt lärande i lärplattformen. Det vill säga att användarna kan dela information och kunskap med varandra, kommentera, diskutera och även rekommendera innehåll. Rekommendationer från kollegor skapar tillit till innehållet. På liknande sätt som att vi ofta har högt förtroende för privata tips från kollegor och vänner. Att på så sätt ”släppa loss” och låta medarbetarna engagera sig kräver kanske en förändring av uppfattningen om vem som ”äger” lärandet och utbildningen i ett företag.

Ett viktigt fokusområde när det gäller lärande i organisationer och företag är just att öka engagemanget bland medarbetarna i läroprocessen. Du kan läsa mer om engagemang här.

Släpp kontrollen

Man kan säga att relationen mellan ledningen och de som ska lära sig traditionellt sett har handlat om kontroll och push. En kontroll av att kurser är slutförda, och push att slutföra dem. Learning in the flow of work vänder på den relationen. Genom att istället lita på de som ska lära sig öppnas möjligheter att låta alla användare skapa och kurera innehåll. Det är trots allt medarbetarna som sitter på mycket av den kunskap vi vill sprida. På så sätt är alla med och bidrar till en växande ”corporate brain” av kunskap. Detta leder också till att innehållet i lärplattformen blir relevant och trovärdigt. Tillsammans med funktioner för social interaktion i moderna lärplattformar skapas engagemang och driv hos medarbetarna att fortsätta utvecklas, så kallat pull. Utmaningen ligger i att lita på medarbetarna och släppa på kontrollen, men vinsterna när vi tar tillvara på potentialen i organisationen är oerhörda. 


Vill du veta mer?

På Minerva har vi hjälpt många organisationer och företag att ta fram strategier för digitalt lärande. Vi hjälper till med råd och inspiration när ni ska bestämma vilken plattform som passar er bäst. Vi hjälper med alla steg fram till att implementera en ny plattform i er organisation. Minerva kan också hjälpa till med att uppdatera och modernisera befintligt innehåll, producera nytt eller inspirera till nya sätt att arbeta fram ert innehåll.

Kontakta oss här.