fbpx

Digital miljö- och hållbarhetskurs för NCC

NCC är ett nordiskt bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som är verksamt inom hela värdekedjan. Företaget fokuserar på hållbarhetsaspekter inom alla delar av företaget och vill skapa medvetenhet om företagets egen påverkan på miljön samt fokusera på att de projekt som bidrar med fler positiva värden än negativa effekter inom hållbarhet.

NCC ville ha en digital kurs för att utbilda medarbetare om hållbarhetsregler och hållbarhetspolicys inom företaget. Utöver att skapa medvetenhet och engagemang var även syftet med den digitala miljö- och hållbarhetskursen att möta lagkrav som fastställer att alla medarbetare ska vara medvetna om hållbarhetsregler och policys.

Minerva producerade en interaktiv kurs som informerar om hållbarhetsregler och hållbarhetspolicys. Dessutom presenterar kursen verkliga exempel på hållbarhetsprojekt och berättelser från det dagliga arbetet på NCC, vilket gör att kursen känns aktuell och intressant. Varje kapitel har testfrågor. Utöver testfrågor finns ett generellt test för att försäkra att de anställda förstått allt innehåll vid kursens slut. Kursen är nu obligatorisk för alla anställda på NCC.

Behöver ditt företag digitala kurser inom miljö och hållbarhet?

En miljö- och hållbarhetskurs är ett lagkrav på många arbetsplatser. Dessutom måste företag kunna redogöra för att de uppfyller de lagar och regler som finns. Med andra ord, miljö- och hållbarhetskurser är ofta nödvändiga. Vidare är det allmänt känt att affärsmöjligheterna växer för de företag som fokuserar på hållbarhet. På grund av detta bör alla anställda lära sig om de hållbarhetspolicys som finns på företaget. För sprida denna kunskap är en digital utbildning ofta en effektiv väg att nå och utbilda, samt ha möjlighet att följa vilka som genomfört utbildningen. Om du är intresserad av digitala miljö- och hållbarhetskurser utvecklade utifrån ert företags regler och policys, tveka inte på att kontakta oss här.

Vill du läsa mer om hur vi har hjälpt våra kunder? Klicka här för fler kundcase.

Läs mer om NCC och deras hållbarhetsfokus här.