fbpx

Digital säkerhetskurs för en trygg bioupplevelse

En bioupplevelse ska inte bara vara bra, den ska också vara trygg. En digital säkerhetskurs blev Filmstadens sätt att nå alla medarbetare med samma information om rutiner för säkerhet, kris-, brand- och konflikthantering. Minerva tog fram idé, koncept, manus och filmmanus samt producerade kursen, och Filmstaden bidrog med egna filmer och bildmaterial.

Målgruppen för utbildningen är medarbetare som ska bekanta sig med eller uppdatera sin kunskap om säkerhetsrutiner på Filmstadens biografer. Medarbetarna kan gå igenom kursen på dator, surfplatta eller smartphone. Alla som arbetar på Filmstadens biografer ska veta hur de hanterar olika situationer som kan uppstå. De ska även förstå att de själva spelar en avgörande roll i att förebygga farliga situationer såsom till exempel brand och hotfulla situationer.

Videointervju skapar igenkänning

En stor del av kursen är film med intervju, där olika medarbetare på Filmstadens biografer är med. Medarbetarna berättar om rutiner och regler och även om situationer de själva har varit med om, där de haft nytta av kunskap kring säkerhet. Videointervjuerna från biograferna med verkliga anställda var viktiga för att få till en miljö där målgruppen kan känna igen sig på arbetsplatsen och i arbetssituationen. Filmerna varvas i kursen med interaktiva övningar, till exempel vad man ska göra vid ett brandlarm.

Kunskapsmålen är den röda tråden

I samarbete med Filmstaden jobbade vi på Minerva från början med att formulera tydliga kunskapsmål och attitydmål för kursen tillsammans. Vi hade workshops med projektets deltagare och även med personer från målgruppen. Att få träffa och arbeta med personer ur målgruppen är givande och har ett stort värde för hur resultatet blir. Det hjälper oss exempelvis att få till rätt stil och ton i kursen. Kunskapsmålen är viktiga element i produktion av digitala kurser. De hjälper till att hålla innehållet i kursen fokuserat på syftet med utbildningssatsningen.

Ska du ta fram en kurs inom säkerhet?

Säkerhetsutbildningar är ofta ett krav på många arbetsplatser och Minerva har varit med och tagit fram fler olika typer av säkerhetsutbildningar. Är du intresserad av olika sätt att ta fram digitala utbildningar inom säkerhet och arbetsmiljö? Vi berättar gärna mer om våra erfarenheter. Kontakta oss här.

Du kan också läsa mer om andra e-learningkurser och kunder vi jobbat med här.