fbpx

Digitalt lärande genom målinriktad satsning

En stor del av Stanley Security Sveriges vision och kultur är att ha kunskapen, kompetenserna och de tekniska lösningarna för att göra världen tryggare. Ett viktigt stöd i denna vision är att ha digitala, lättillgängliga utbildningar och att ha möjlighet att dela kunskap. Därför satsar Stanley Security Sverige aktivt och målinriktat på digitalt lärande.

Som en del av satsningen valde de ut Minerva som samarbetspartner för att ta fram ett e-learningkoncept för digitala utbildningar till olika målgrupper.

Digitalt lärande på Stanley Security Sverige.

Från lärarledd utbildning till engagerande e-learning

I samarbete med Stanley Security Sveriges ämnesexperter har Minervas produktionsteam tagit fram e-learning för miljö- och arbetsmiljö, säljmetodik och strategi- och produktutbildning.

Inom området miljö- och arbetsmiljö bestod en stor del av arbetet i att omarbeta redan existerande kursmaterial i form av presentationer, till kortare, interaktiva e-learningmoduler. För varje modul tog Minerva tillsammans med ämnesexperten, fram kunskapsmål utifrån existerande material och producerade därefter e-learningmodulerna i Articulate Rise 360. En viktig målsättning för utbildningarna har varit att göra dem relevanta och engagerande för målgruppen. Det har Minerva åstadkommit genom att använda rörliga bilder och en stor del övningar, frågor och interaktiva element för att skapa dynamiskt och intressant innehåll.

Skärmbild från digital utbildning om miljö och arbetsmiljö.

För produktstrategi- och säljutbildningen jobbade Minerva intensivt med ämnesexperter för att diskutera, prioritera och strukturera innehåll och kunskapsmål. Här tog Minerva fram kunskapsmål från grunden och valde tillsammans med ämnesexperterna ut rätt innehåll och övningar.

Det var mycket givande och ett stort nöje att jobba ihop med Minerva för att ta fram en säljutbildning. Vi fick fram en mycket bra digital version utifrån vårt existerande undervisningsmaterial, med bra övningar och interaktivitet. Projektet var även lärorikt för mig som har lång erfarenhet av att utbilda inom säljmetodiker.

Angelica Rossi, Sales training and development specialist

Återanvändbart koncept

En viktig del av uppdraget har varit att skapa ett koncept och en effektiv och smidig produktionsprocess. Minerva tog därför fram ett övergripande grafiskt koncept som är anpassat efter Stanley Security Sveriges grafiska riktlinjer.

Nyckelord för stilen är tydligt, enkelt, visuellt och engagerande. Layout och ton för utbildningarna stödjer detta genom att använda bildmaterial som medarbetaren känner igen sig i från sin vardag, och genom att använda ett tydligt språk.

En vetgirig målgrupp som gör världen tryggare

Fram till den digitala satsningen har målgruppen tagit del av lärarledda utbildningar i arbetsmiljö. De mer än 1000 anställda, främst tekniker och ingenjörer, är en nyfiken grupp, som uppskattar att lära sig nytt och även att dela med sig av sin kunskap. Målgruppen har tillgång till utbildningarna på företagets kompetenscenter och kommer dessutom att aviseras och bjudas in via Facebook Workplace.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på hur vi jobbar för att ta fram digitala utbildningar, eller ska du kanske själv göra eller köpa miljöutbildning? Då är du välkommen att kontakta oss.

Vill du läsa mer om hur vi stöttar våra kunder i att använda digitalt lärande som ett verktyg för att uppnå företagsmål kan du läsa fler case här.